Vedligeholdelsesplanlægning af elektriske installationer

Vedligeholdelsesplanlægning af elektriske installationer

Elektriske installationer i et eksplosionsfarligt område kræver en fastlagt vedligeholdelsesplan samt inspektioner jf. bl.a. DS/EN 60 079-17.

Dette indebærer, at ethvert vedligeholdelsesarbejde, der skal være beskrevet i en vedligeholdelsesplan, skal betragtes ud fra udstyrskategorien som helhed.

Med henblik på inspektion og vedligeholdelse skal ajourført dokumentation for følgende punkter altid være tilgængelig:

a) Klassifikationen af det eksplosionsfarlige område samt eksplosionssikringsdokument
b) Materielgruppe og temperaturklasse
c) Optegnelser, der er tilstrækkelige til, at det eksplosionsbeskyttede materiel kan vedligeholdes i overensstemmelse med dets beskyttelsesmåde, f.eks liste over materiel og dets placering, reservedele, teknisk information samt fabrikantens instruktioner.

Vi udfærdiger vedligeholdelsesplaner, kontrolskemaer, testprotokoller samt instruktionsmateriale for vedligeholdelsespersonalet.

Om der anvendes gængse styringsværktøjer eller specialdesignede PC-programmer afhænger af virksomhedens størrelse samt vedligeholdelsesstrategi.

 

Se også vores øvrige ydelser under fanen Ydelser.