Udvidet APV (UAPV) for eksplosionsfarlige områder

Udvidet APV (UAPV) for eksplosionsfarlige områder

Inden udførelse af en arbejdsopgave, hvor der kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, skal der i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 udarbejdes en udvidet arbejdspladsvurdering – en såkaldt UAPV.

Denne UAPV skal indeholde en kortlægning og en vurdering af de risici, der er forbundet med arbejdsopgaven – også kaldet en risikovurdering.

Reglerne om arbejde i forbindelse med en eksplosiv atmosfære stiller supplerende krav i forhold til den generelle APV, som er gældende for virksomheden.

Vi udfører lovpligtig udvidet APV i samråd med virksomhedens ledelse og sikkerhedsrepræsentant(er).

Minimumskravene jf. ATEX 1999/92/EF og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 er bl.a.:

  • Afmærkning af eksplosionsfarlige områder
  • Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
  • Instruktion, oplæring og kvalifikation af medarbejdere med hensyn til eksplosionsbeskyttelse
  • Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (zoneklassifikation)
  • Koordinering af arbejdsopgaver
  • Kontrol inden ibrugtagning af anlægget
  • Særlige tilladelser til arbejde med tændkilder
  • Rengøring, eftersyn, reparation og vedligeholdelse
  • Udarbejdelse af skriftlige instrukser

 

Se også vores øvrige ydelser under fanen Ydelser.