Kurser i konstruktion & opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

Kurser i konstruktion & opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

ATEX-direktivet 94/9 og standarderne DS/EN 60 079-14 & DS/EN 60 079-17 stiller krav til uddannelse af personer, der installerer og/eller vedligeholder eksplosionsbeskyttede installationer og udstyr.

Fabrikanter af eksplosionsbeskyttet udstyr stiller krav til, at deres udstyr installeres af kompetent personale, der er fortrolige med installationsprincipperne i et eksplosionsfarligt område og således er der et indirekte krav om, at de er uddannet indenfor området.

Kurset henvender sig bl.a. til følgende faggrupper, der er beskæftiget med installation og vedligeholdelse af eksplosionsbeskyttet udstyr:

 • Elektrikere
 • El-installatører
 • El-ingeniører
 • Eksterne entreprenører
 • Maskinmestre
 • Vedligeholdelsespersonale af mekaniske installationer
 • Instrumentteknikere
 • Reparatører
 • Rengøringsmedarbejdere

Personalet skal have forståelse for klassifikation af et eksplosionsfarligt område samt kendskab til normer for elektriske og mekaniske installationer.

Kurset er intensivt med en varighed på 7½ time. Dagen afsluttes med en skriftlig multiple choice-test og der udstedes kursusbevis for det opnåede resultat.

 

Potentialudligning af rør

Som supplement til ovennævnte kursus tilbyder vi også følgende kurser:

 • Vedligeholdelse af eksplosionsbeskyttede installationer og udstyr
 • Klassificering af eksplosionsfarlige områder

 

Se også vores øvrige ydelser under fanen Ydelser.