Klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Vi udfører klassifikation af eksplosionsfarlige områder jf. ATEX-direktivet 1999/92/EF samt andre standarder.

Grundlaget for en klassifikation er gældende standarder, normer og myndighedsforhold, hvor det fastlægges, hvad behovet for området er.

Virksomhedens risikoaspekter undersøges og vores brede procesmæssige kendskab sikrer, at virksomheden opnår den korrekte og optimale løsning, der beskrives i det lovpligtige eksplosionssikringsdokument.

Som sparringspartner til det lokale redningsberedskab bistår vi gerne med ansøgning og godkendelse indenfor det eksplosionsfarlige område ligesom vi også gerne fremstiller vedligeholdelsesanvisninger og instruktioner for virksomhedens vedligeholdelsesafdeling og -personale.

Klassifikation af virksomhedens produktionsanlæg kan kombineres med el- og brandtekniske inspektioner, som ligeledes indgår i eksplosionssikringsdokumentet.

 

Se også vores øvrige ydelser under fanen Ydelser.