Klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Klassifikation af eksplosionsfarlige områder

TNG Engineering ApS udfører klassifikation af eksplosionsfarlige områder jvf. ATEX direktivet 1999/92/EF samt andre tidsmæssige standarder.
Grundlaget for en klassifikation er gældende standarter, normer og myndighedsforhold, hvor det fastlægges, hvad behovet for området er.
Virksomhedens risici aspekter undersøges og vores brede procesmæssige kendskab sikrer, at virksomheden opnår den korrekte og optimale løsning. Denne løsning beskrives i det lovpligtige eksplosionssikringsdokument.
Som sparringspartner til det lokale redningsberedskab bistår vi gerne med ansøgning og godkendelse af det eksplosionsfarlige område.
Vi udfører gerne vedligeholdelsesanvisninger og instruktioner for virksomhedens vedligeholdelses- afdeling og personale.
Klassifikation af virksomhedens produktionsanlæg kan kombineres med el- og brandtekniske inspektioner, som ligeledes indgår i eksplosionssikringsdokumentet.

TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el  og brandtekniske vurderinger ATEX ®