Kurser og foredrag

TNG Engineering ApS udfører kompetencegivende kurser og oplysende foredragsvirksomhed ATEX® :

Kurser og foredrag

Vi tilbyder kompetencegivende kurser og informative foredrag:

Kompetencegivende kurser

  • Installation og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder
  • Vedligeholdelse af eksplosionsbeskyttede installationer
  • Uddannelse af medarbejdere, der er beskæftiget i et eksplosionsfarligt område

Informative foredrag

  • Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder
  • ATEX-direktivet 94/9 (ATEXD) – Materiel og sikringssystemer
  • ATEX-direktivet 1999/92 – Sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere
  • Klassifikation af eksplosionsfarlige områder
  • Elektrisk udstyr for maskiner og CE mærkning

 

Se også vores øvrige ydelser under fanen Ydelser.