Brandtekniske vurderinger

Brandtekniske vurderinger

Vi udfører brandtekniske vurderinger af produktionsudstyr og lokaliteter samt af personalemæssige sikkerhedsforhold.
Virksomhedens brandstrategi gennemgås med henblik på at klarlægge de optimale løsninger og vurdere produktionstab i forhold til udgiften til at højne sikkerhedsniveauet, hvor dette måtte være nødvendigt.

Vi tager altid udgangspunkt i gældende lovgivning som:

  • Arbejdstilsynets regler og bekendtgørelser
  • ATEX-direktiverne
  • Bygningsreglementet
  • Erfaringer fra produktspecifikke virksomheder
  • Relevante lovgivninger
  • Stærkstrømsbekendtgørelserne
  • Tekniske forskrifter og vejledninger fra Beredskabsstyrelsen
  • Vejledninger fra Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut

Der udføres en analyse af risikoen for brand og røgudvikling og evakueringsplaner samt effekten af aktive og passive brandsikringssystemer gennemgås.

Mange virksomheder bliver positivt overraskede efter en sådan gennemgang, idet det ofte er minimale tiltag, der gør, at virksomhedens produktion og konkurrenceevne sikres og fastholdes.

En brandteknisk vurdering bør ikke forveksles med det lovpligtige ”brandsyn”, der udføres af Redningsberedskabet i den pågældende kommune.

Vi udarbejder rapport over anlægget eller bygningen, der er blevet besigtiget. Rapporten med den brandtekniske vurdering kan anvendes til virksomhedens forsikringsselskab, APV eller til sikkerhedsorganisationen.

 

Se også vores øvrige ydelser under fanen Ydelser.