ATEX-direktiv 94/9/EF

ATEX-direktiv 94/9/EF

ATEX betyder ATmospheres EXplosibles

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner

 • Biogasanlæg
 • Deponeringsanlæg
 • Gasfordamper
 • Gasfyldeanlæg
 • Træ- og halmfyringsanlæg

Brændbare væsker 

 • Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler
 • Benzinstationer og tankanlæg
 • Centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg)
 • Farve- og lakfabrikker
 • Glasfibervirksomheder m.v. som fx genvinder acetone
 • Kemisk industri
 • Medicinalindustri
 • Oliemøller
 • Olieraffinaderier
 • Tøjrensning med kulbrintemaskiner
 • Virksomheder som oprenser olie og jord

Støv

 • Formaling af foderstof (grovvareselskaber m.m.)
 • Kulmøller (kraftværker)
 • Melsiloer (brødfabrikker, bagerier m.m.)
 • Plastindustri (kemisk industri m.m.)
 • Pneumatisk pulvertransportsystem og omrører (medicinalindustri)
 • Posefyldeanlæg
 • Pulvermaleanlæg (industrilakerere)
 • Spraytørringsanlæg til sukker, mælk o.l.
 • Spånsiloer (savværker, møbelfabrikker, snedkerier)
 • Sækketømmeanlæg
 • Ventilations- og filteranlæg til støv generelt
 • Visse typer træ- og halmfyringsanlæg (kraftværker)
 • Øvrig fremstilling af mel, fx kartoffel- og fiskemel

Listen er ikke endelig og beror på en endelig risikovurdering af virksomhedens produkter / produktion.

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) omfatter elektrisk / mekanisk materiel samt sikringssystemer, som installeres i, eller har funktion til det eksplosionsfarligtområde.
Er tidligere fra EC kommissionen benævnt:

ATEX 95
ATEX 100
Materialedirektivet

Direktivet administreres i Danmark af Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet via bekendtgørelser og vejledninger som angivet.

For ikke at skabe unødvendig forvirring imellem direktiverne er ATEX direktivet 94/9/EF benævnt i Danmark som ATEXD.

TNG Engineering ApS udfører rådgivning i forbindelse med implementeringen af ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) & ATEX-direktivet 1999/92/EF, Se vore ydelser.

TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el- og brandtekniske vurderinger ATEX ®