ATEX-direktiverne

ATEX betyder ATmospheres EXplosibles

ATEX-direktiverne

ATEX betyder ATmospheres EXplosibles

Herunder kan du læse om begge atex direktiver, men du kan også vælge at gå direkte til

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) eller ATEX-direktivet 1999/92/EF

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) & ATEX-direktivet 1999/92/EF er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner

 • Biogasanlæg
 • Deponeringsanlæg
 • Gasfordamper
 • Gasfyldeanlæg
 • Træ- og halmfyringsanlæg

Brændbare væsker

 • Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler
 • Benzinstationer og tankanlæg
 •  Centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg)
 • Farve- og lakfabrikker
 • Glasfibervirksomheder m.v. som fx genvinder acetone
 • Kemisk industri
 • Medicinalindustri
 • Oliemøller
 • Olieraffinaderier
 • Tøjrensning med kulbrintemaskiner
 • Virksomheder som oprenser olie og jord

Støv

 • Formaling af foderstof (grovvareselskaber m.m.)
 • Kulmøller (kraftværker)
 • Melsiloer (brødfabrikker, bagerier m.m.)
 • Plastindustri (kemisk industri m.m.)
 • Pneumatisk pulvertransportsystem og omrører (medicinalindustri)
 • Posefyldeanlæg
 • Pulvermaleanlæg (industrilakerere)
 • Spraytørringsanlæg til sukker, mælk o.l.
 • Spånsiloer (savværker, møbelfabrikker, snedkerier)
 • Sækketømmeanlæg
 • Ventilations- og filteranlæg til støv generelt
 • Visse typer træ- og halmfyringsanlæg (kraftværker)
 • Øvrig fremstilling af mel, fx kartoffel- og fiskemel

Listen er ikke endelig og beror på en endelig risikovurdering af virksomhedens produkter / produktion.

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) omfatter elektrisk / mekanisk materiel samt sikringssystemer, som installeres i, eller har funktion til det eksplosionsfarligtområde.
Er tidligere fra EC kommissionen benævnt:

ATEX 95
ATEX 100
Materialedirektivet

Direktivet administreres i Danmark af Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet via bekendtgørelser og vejledninger som angivet.

For ikke at skabe unødvendig forvirring imellem direktiverne er ATEX direktivet 94/9/EF benævnt i Danmark som ATEXD.

1999/92/EF ATEX-direktivet omhandler sikkerhed & sundhedsbeskyttelse for arbejdstager, herunder klassifikationen af et eksplosionsfarligt område, og er gældende for de virksomheder, som har eksplosionsfarlige områder i produktionen.
Er tidligere fra EC kommissionen benævnt:

ATEX 118
ATEX 137
Minimums direktiv

Direktivet administreres i Danmark af Beredskabsstyrelsen & Arbejdstilsynet via bekendtgørelser og vejledninger.

 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse 478 samt tilhørende vejledninger beskriver hovedpunkter, som minimum skal effektueres af arbejdsgivere med eksplosionsfare i virksomheden:

 • Begrænsning af virkningerne af en eksplosion
 • Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
 • Beskrivelse af arbejdsstedet, området, processer og/eller aktiviteter
 • Forebyggelse af farlig eksplosiv atmosfære
 • Forebyggelse af tændkilder
 • Instruktion, oplæring og kvalifikation af medarbejderne
 • Krav til dokumentationen
 • Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (zoneklassifikation)
 • Koordinering
 • Kontrol inden ibrugtagning
 • Metode til kortlægning og vurdering
 • Mærkning af eksplosionsfarlige områder
 • Rengøring, eftersyn, reparation og vedligeholdelse
 • Skriftlige instrukser
 • Særlige APV krav
 • Særlige tilladelser til arbejde med tændkilder
 • Tekniske foranstaltninger

TNG Engineering ApS udfører rådgivning i forbindelse med implementeringen af ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) & ATEX-direktivet 1999/92/EF, Se vore ydelser.

TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el- og brandtekniske vurderinger ATEX ®