Ydelser

ATEX-direktiv 1999/92/EF

ATEX kommer fra det franske ATmosphères EXplosives og betyder eksplosive atmosfærer.

ATEX-direktiv 1999/92/EF er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner Biogasanlæg Deponeringsanlæg Gasfordampere Gasfyldeanlæg Træ- og halmfyringsanlæg Brændbare væsker  Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler Benzinstationer og tankanlæg Centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg) Farve- og lakfabrikker Glasfibervirksomheder m.v. der fx genvinder acetone Den kemiske industri Medicinalindustrien Oliemøller Olieraffinaderier Tøjrensning med kulbrintemaskiner Virksomheder ...
Se mere ...

ATEX-direktiv 94/9/EF

ATEX betyder ATmospheres EXplosibles

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner Biogasanlæg Deponeringsanlæg Gasfordamper Gasfyldeanlæg Træ- og halmfyringsanlæg Brændbare væsker  Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler Benzinstationer og tankanlæg Centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg) Farve- og lakfabrikker Glasfibervirksomheder m.v. som fx genvinder acetone Kemisk industri Medicinalindustri Oliemøller Olieraffinaderier Tøjrensning med kulbrintemaskiner Virksomheder som oprenser ...
Se mere ...

ATEX-direktiverne

ATEX betyder ATmospheres EXplosibles

Herunder kan du læse om begge atex direktiver, men du kan også vælge at gå direkte til

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) eller ATEX-direktivet 1999/92/EF

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) & ATEX-direktivet 1999/92/EF er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner Biogasanlæg Deponeringsanlæg Gasfordamper Gasfyldeanlæg Træ- og halmfyringsanlæg Brændbare væsker Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler Benzinstationer og tankanlæg  Centralkøleanlæg ...
Se mere ...

Brandtekniske vurderinger

Vi udfører brandtekniske vurderinger af produktionsudstyr og lokaliteter samt af personalemæssige sikkerhedsforhold. Virksomhedens brandstrategi gennemgås med henblik på at klarlægge de optimale løsninger og vurdere produktionstab i forhold til udgiften til at højne sikkerhedsniveauet, hvor dette måtte være nødvendigt.

Vi tager altid udgangspunkt i gældende lovgivning som:

Arbejdstilsynets regler og bekendtgørelser ATEX-direktiverne Bygningsreglementet Erfaringer fra produktspecifikke virksomheder Relevante lovgivninger Stærkstrømsbekendtgørelserne Tekniske forskrifter og vejledninger fra Beredskabsstyrelsen Vejledninger fra Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut

Der udføres ...

Se mere ...

CE-mærkning af maskiner og anlæg

Vi har specialistviden indenfor de direktiver og standarder, der ligger bag den lovpligtige CE-mærkning af maskiner og anlæg til industriel anvendelse, jf. Maskindirektivet, og har siden 1995 foretaget risikovurderinger og udarbejdet teknisk dokumentation, der er grundlæggende for enhver CE-mærkning.

Med vores kompetencer og erfaring indenfor el og automation samt teknisk problemløsning indenfor industrien, finder vi i fællesskab frem til den optimale løsning, som fører til CE-mærkning af maskinen eller anlægget.

Vi deltager gerne som rådgiver ...

Se mere ...

El- og brandtekniske inspektioner

Inden et anlæg, der er placeret i et eksplosionsfarligt område idriftsættes, skal der, jf. Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen, udføres indledende inspektion af de elektriske og mekaniske systemer samt kontrol af klassifikationen for området.

Det er af væsentlig betydning for sikkerheden i sådanne områder, at integriteten af de specielle karakteristika opretholdes gennem hele anlæggets levetid.

Resultatet af de indledende inspektioner skal registreres, og dokumentationen for denne inspektion skal give tilstrækkelig information til:

a) ...

Se mere ...

El-projektering af proces- og industriinstallationer

Vi udfører projektering af elektriske installationer for industribygninger og proces-/maskinanlæg og har stor viden omkring test og kvalifikation i relation til lovgivningskrav.

Vores kompetencer og service inden for el-projektering omfatter:

Design af el-tavler og kontrolpaneler for automatiske anlæg Instrumentering Projektering og design af industrielle elektriske installationer Rådgivning omkring el-tekniske opgaver Tilsyn og test af elektriske installationer og el-tavler Udarbejdelse af udbudsmateriale

Vi tager udgangspunkt i de krav, der forventes til installationen og de tilhørende vedligeholdelses- ...

Se mere ...

Klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Vi udfører klassifikation af eksplosionsfarlige områder jf. ATEX-direktivet 1999/92/EF samt andre standarder.

Grundlaget for en klassifikation er gældende standarder, normer og myndighedsforhold, hvor det fastlægges, hvad behovet for området er.

Virksomhedens risikoaspekter undersøges og vores brede procesmæssige kendskab sikrer, at virksomheden opnår den korrekte og optimale løsning, der beskrives i det lovpligtige eksplosionssikringsdokument.

Som sparringspartner til det lokale redningsberedskab bistår vi gerne med ansøgning og godkendelse indenfor det eksplosionsfarlige område ligesom vi også gerne ...

Se mere ...

Kurser i konstruktion & opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

ATEX-direktivet 94/9 og standarderne DS/EN 60 079-14 & DS/EN 60 079-17 stiller krav til uddannelse af personer, der installerer og/eller vedligeholder eksplosionsbeskyttede installationer og udstyr.

Fabrikanter af eksplosionsbeskyttet udstyr stiller krav til, at deres udstyr installeres af kompetent personale, der er fortrolige med installationsprincipperne i et eksplosionsfarligt område og således er der et indirekte krav om, at de er uddannet indenfor området.

Kurset henvender sig bl.a. til følgende faggrupper, der er beskæftiget med installation og ...

Se mere ...

Kurser og foredrag

Vi tilbyder kompetencegivende kurser og informative foredrag:

Kompetencegivende kurser Installation og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder Vedligeholdelse af eksplosionsbeskyttede installationer Uddannelse af medarbejdere, der er beskæftiget i et eksplosionsfarligt område Informative foredrag Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder ATEX-direktivet 94/9 (ATEXD) – Materiel og sikringssystemer ATEX-direktivet 1999/92 – Sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere Klassifikation af eksplosionsfarlige områder Elektrisk udstyr for maskiner og CE mærkning

 

Se også vores øvrige ydelser under fanen Ydelser.

Se mere ...

Risikovurdering af personsikkerhed og maskinanlæg

Vi udfører risikovurdering af maskinanlæg og personsikkerhedsmæssige aspekter. Risikovurdering for maskinanlæg udføres efter Maskindirektivets bestemmelser.

Opgaver inden for ovennævnte områder definerer de situationer, hvor personer er udsat for en eller flere farer. Farlige situationer kan ofte forudses og skal betragtes samt behandles seriøst.

Vi har mange års erfaring i risikovurdering og sikring af både maskinanlæg og personsikkerhedsmæssige aspekter. Vi udarbejder udførlige rapporter og handlingsplaner, som virksomheden kan anvende i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten eller sikkerhedsudvalget.

  ...

Se mere ...

Udvidet APV (UAPV) for eksplosionsfarlige områder

Inden udførelse af en arbejdsopgave, hvor der kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, skal der i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 udarbejdes en udvidet arbejdspladsvurdering – en såkaldt UAPV.

Denne UAPV skal indeholde en kortlægning og en vurdering af de risici, der er forbundet med arbejdsopgaven – også kaldet en risikovurdering.

Reglerne om arbejde i forbindelse med en eksplosiv atmosfære stiller supplerende krav i forhold til den generelle APV, som er gældende for ...

Se mere ...

Vedligeholdelsesplanlægning af elektriske installationer

Elektriske installationer i et eksplosionsfarligt område kræver en fastlagt vedligeholdelsesplan samt inspektioner jf. bl.a. DS/EN 60 079-17.

Dette indebærer, at ethvert vedligeholdelsesarbejde, der skal være beskrevet i en vedligeholdelsesplan, skal betragtes ud fra udstyrskategorien som helhed.

Med henblik på inspektion og vedligeholdelse skal ajourført dokumentation for følgende punkter altid være tilgængelig:

a) Klassifikationen af det eksplosionsfarlige område samt eksplosionssikringsdokument b) Materielgruppe og temperaturklasse c) Optegnelser, der er tilstrækkelige til, at det eksplosionsbeskyttede ...

Se mere ...