Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

Standarden DS/EN 60 079-14 angiver, at personer, der projekterer, konstruerer eller udfører installation af elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder, skal være specielt uddannet og kvalificeret hertil.

Installationsbekendtgørelsen DS/HD 60364-serien angiver, at ved ydre påvirkninger i installationsområdet som BE3 (eksplosionsrisici), skal DS/EN 60 079-14 anvendes ved installation af udstyr som er i eksplosionsbeskyttet udførelse jf. ATEX-direktivet 2014/34/EU.

Producenter og fabrikanter af eksplosionsbeskyttet udstyr stiller ligeledes krav om, at udstyret installeres af kvalificerede personer, der er fortrolige med installationsprincipperne i de eksplosionsfarlige områder og har fået undervisning heri med henvisning til DS/EN 60 079-14.

Personers kvalifikationer jf. DS/EN 60 079-14
Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder må kun udføres af kompetente personer, hvis uddannelse har omfattet:

  • Instruktion i forskellige beskyttelsesmåder og installationsmetoder i eksplosionsfarlige områder
  • Kendskab til relevante regler og bestemmelser for eksplosionsbeskyttede installationer og udstyr
  • Forståelse for de almindelige principper for områdeklassificering af eksplosionsfarlige områder

Personens kompetencer skal være relevant for den type arbejde, der skal udføres jf. DS/EN 60 079-14 anneks A.

Kurset afsluttet med en skriftlig prøve

Se supplerende information om kurset (link til PDF dokument)
“Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder”