ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU

ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU

Hvis virksomheden har procesindretninger, der udgør eksplosionsfarlige områder tager kurset
udgangspunkt i de procesmæssige forhold, som bl.a. projektafdelingen og
vedligeholdelsesafdelingen på virksomheden skal være opmærksom på, i relation til eksempelvis
ændring af procesanlæg, indkøb og ibrugtagning af nye procesanlæg samt efterfølgende
vedligeholdelse heraf.

Kursusdeltagerne vil efter kurset:

  • Være i stand til at analysere, hvornår ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU finder anvendelse.
  • Vide, hvornår der er tale om et eksplosionsfarligt område, såvel grundet brandfarlige væskedampe og gas såvel som grundet støv.
  • Være orienteret om valg af beskyttelsesklasserne for elektrisk og mekanisk udstyr.
  • Være bevidst om minimumskravene fra Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet.
  • Have kendskab til standarderne indenfor eksplosionsbeskyttet udstyr samt Maskindirektivet.

Kurset henvender sig til bl.a. rådgivere, virksomhedsledere, sikkerhedsorganisationer,
vedligeholdelsesansvarlige, indkøbere, service- og vedligeholdelsesmedarbejdere samt
maskinfabrikanter.

Se supplerende information om kurset (link til PDF dokument)
“ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU”