ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU

ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU

Hvis virksomheden har procesindretninger, der udgør eksplosionsfarlige områder tager kurset
udgangspunkt i de procesmæssige forhold som bl.a. projektafdelingen og
vedligeholdelsesafdelingen på virksomheden skal være opmærksom på, i relation til eksempelvis
ændring af procesanlæg, indkøb og ibrugtagning af nye procesanlæg samt efterfølgende
vedligeholdelse heraf.

Kursusdeltagerne vil efter kurset:

  • Være i stand til at analysere, hvornår ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU finder anvendelse.
  • Hvornår der er tale om et eksplosionsfarligt område, såvel fra brandfarlige væskedampe, gas, samt støv.
  • Orienteret om valg af beskyttelsesklasserne for elektrisk- og mekanisk udstyr.
  • Være bevidst om minimumskrav fra Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet
  • Kendskab til standarder indenfor eksplosionsbeskyttelse udstyr & maskindirektivet

Kurset henvender sig til bl.a. rådgivere, virksomhedsledere, sikkerhedsorganisation,
vedligeholdelsesansvarlige, indkøbere, service- og vedligeholdelsesmedarbejdere samt
maskinfabrikanter.

Se supplerende information om kurset (link til PDF dokument)
“ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU”