Kurser

Adgang til eksplosionsfarlige områder

Uddannelse af medarbejdere, der er beskæftiget i eksplosionsfarlige områder Med henvisning til ATEX direktivet 1999/92/EF og de Danske bekendtgørelser, der implementerer direktivet, skal medarbejdere, der er beskæftiget i et eksplosionsfarligt område modtage oplæring i eksplosions risici.

At færdes i eksplosionsfarlige områder kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger og årvågen adfærd hos alle medarbejdere, uanset om det er driftsmedarbejder, rengøringspersonale eller eksterne håndværkere.

For at undgå uheld i eksplosionsfarlige områder er det vigtigt, at medarbejder får en indsigt i ...

Se mere ...

ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU

Hvis virksomheden har procesindretninger, der udgør eksplosionsfarlige områder tager kurset udgangspunkt i de procesmæssige forhold som bl.a. projektafdelingen og vedligeholdelsesafdelingen på virksomheden skal være opmærksom på, i relation til eksempelvis ændring af procesanlæg, indkøb og ibrugtagning af nye procesanlæg samt efterfølgende vedligeholdelse heraf.

Kursusdeltagerne vil efter kurset:

Være i stand til at analysere, hvornår ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU finder anvendelse. Hvornår der er tale om et eksplosionsfarligt område, såvel fra brandfarlige væskedampe, gas, samt ...
Se mere ...
Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder.

Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder.

Standarden DS/EN 60 079-14 angiver, at personer, der projekterer, konstruerer eller udfører installation af elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder, skal være specielt uddannet og kvalificeret hertil.

Installationsbekendtgørelsen DS/HD 60364-serien angiver, at ved ydre påvirkninger i installationsområdet som BE3 (eksplosionsrisici), skal DS/EN 60 079-14 anvendes ved installation af udstyr som er i eksplosionsbeskyttet udførelse jf. ATEX-direktivet 2014/34/EU.

Producenter og fabrikanter af eksplosionsbeskyttet udstyr stiller ligeledes krav om at udstyret installeres af kvalificerede personer, som er fortrolige ...

Se mere ...