Kurser

Adgang til eksplosionsfarlige områder

Med henvisning til ATEX-direktivet 1999/92/EF og de danske bekendtgørelser, der implementerer direktivet, skal medarbejdere, der er beskæftiget i et eksplosionsfarligt område, modtage oplæring i eksplosionsrisici.

At færdes i eksplosionsfarlige områder kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger og årvågen adfærd hos alle medarbejdere, uanset om det er driftsmedarbejdere, rengøringspersonale eller eksterne håndværkere.

For at undgå uheld i eksplosionsfarlige områder er det vigtigt, at medarbejderne får indsigt i og forståelse for, hvorfor der gælder strenge krav til sikkerheden.

På kurset ...

Se mere ...

ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU

Hvis virksomheden har procesindretninger, der udgør eksplosionsfarlige områder tager kurset udgangspunkt i de procesmæssige forhold, som bl.a. projektafdelingen og vedligeholdelsesafdelingen på virksomheden skal være opmærksom på, i relation til eksempelvis ændring af procesanlæg, indkøb og ibrugtagning af nye procesanlæg samt efterfølgende vedligeholdelse heraf.

Kursusdeltagerne vil efter kurset:

Være i stand til at analysere, hvornår ATEX-direktivet 1999/92/EF & ATEX-direktivet 2014/34/EU finder anvendelse. Vide, hvornår der er tale om et eksplosionsfarligt område, såvel grundet brandfarlige væskedampe og ...
Se mere ...

Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

Standarden DS/EN 60 079-14 angiver, at personer, der projekterer, konstruerer eller udfører installation af elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder, skal være specielt uddannet og kvalificeret hertil.

Installationsbekendtgørelsen DS/HD 60364-serien angiver, at ved ydre påvirkninger i installationsområdet som BE3 (eksplosionsrisici), skal DS/EN 60 079-14 anvendes ved installation af udstyr som er i eksplosionsbeskyttet udførelse jf. ATEX-direktivet 2014/34/EU.

Producenter og fabrikanter af eksplosionsbeskyttet udstyr stiller ligeledes krav om, at udstyret installeres af kvalificerede personer, der er fortrolige ...

Se mere ...